Semneaza pentru infiintarea asociatiei de proprietari

Proces–Verbal al Adunarii Generale de Constituire a Asociatiei de Proprietari

BLOC Str. … , nr. …, loc…, Jud./Sector… Încheiat azi … la Adunarea Generală de constituire a Asociaţiei de Proprietari bl. Str. nr. , sector din localitatea Bucuresti. La Adunarea Generală au fost prezenţi un număr de … proprietari din totalul de proprietari ai condominiului (blocului). Cu unanimitate de voturi s-a aprobat următoarea ordine de […]

Citeste mai mult
Semneaza aici pentru a infiinta Asociatia de Proprietari

Act Constitutiv Asociatie de Proprietari – Anexa la statut

Noi, subsemnatii, proprietari asociati, am consimtit la constituirea ASOCIATIEI DE PROPRIETARI din localitatea …, str. …, nr. …, bl… , Sector/Judet …, asociatie nonprofit, nonguvernamentala, apolitica cu scop socio-administrativ, avand ca obiect de activitate asigurarea condiţiilor de funcţionare din punct de vedere juridic, economic şi tehnic, de administrare şi de exploatare a clãdirii care are […]

Citeste mai mult
Infiintarea asociatiei de proprietari

Acord De Asociere privind constituirea Asociatiei De Proprietari

Pentru BLOC … Str. … Nr… Asocierea 1.1. Prin prezentul acord de asociere, având în vedere prevederile legale în vigoare, noi, proprietarii de bunuri imobiliare (locuinţe/apartamente si/sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă) din condominiul situat în localitatea …, str. … nr…, sectorul/judetul …, am hotărât să ne asociem în asociaţie de proprietari, […]

Citeste mai mult