Statutul Asociatiei de Proprietari

BLOC ÔÇŽ, Str. ÔÇŽ, nr. ÔÇŽ, Loc. ÔÇŽ, Jud. / Sector ÔÇŽ

CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCTIONARE

ARTICOLUL 1 Denumirea asociaţiei de proprietari

Denumirea asocia┼úiei de proprietari este ÔÇŽ

Str. ÔÇŽ, nr. ÔÇŽ, Loc. ÔÇŽ, Jud. / Sector ÔÇŽ

ARTICOLUL 2 Forma juridică a asociaţiei de proprietari

(1) Asocia┼úia de proprietari bl… Str. ÔÇŽ, nr. ÔÇŽ, Loc. ÔÇŽ, Jud. / Sector ÔÇŽ este persoana juridic─â rom├ón─â de drept privat, non-profit (f─âr─â scopuri patrimoniale), constituit─â ├«n baza prevederilor Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea ┼či func┼úionarea asocia┼úiilor de proprietari.

(2) Asocia┼úia de proprietari ├«┼úi desf─â┼čoar─â activitatea ├«n conformitate cu legile romane ┼či cu prezentul statut. Asocia┼úia de proprietari are organe proprii de conducere si stampil─â proprie.

ARTICOLUL 3 Sediul asociaţiei

Sediul asocia┼úiei de proprietari este ├«n Rom├ónia, Str. ÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽ, nr. ÔÇŽ, Loc. ÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽ, Jud. / Sector ÔÇŽÔÇŽÔÇŽ.. (se identific─â loca┼úia). Asocia┼úia identific─â un spa┼úiu de administrare special amenajat, unde se va putea desf├ú┼čura serviciul de administrare ┼či ├«n care pot fi p├ústrate ├«n siguran┼ú├ú documentele asocia┼úiei.

ARTICOLUL 4 Durata asociaţiei de proprietari

Durata asociaţiei de proprietari este nelimitată.

CAPITOLUL II SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

ARTICOLUL 5

(1) Datorit├ú st├úrii de indiviziune for┼úat├ú, proprietarii au obliga┼úia sa ia m├úsuri cu privire la drepturile ┼či obliga┼úiile comune ce le revin tuturor asupra propriet├ú┼úii comune. ├Än acest scop, proprietarii se pot asocia ├«n asocia┼úii de proprietari cu personalitate juridic├ú.

(2) Asocia┼úia de proprietari Bl. ÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽ, str. ÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽ, nr. ÔÇŽÔÇŽÔÇŽ, sector ÔÇŽÔÇŽ, Bucuresti are drept scop administrarea ┼či gestionarea propriet├ú┼úii comune care, pe l├óng├ú drepturi, impune obliga┼úii pentru to┼úi proprietarii.

(3) Asocia┼úia de proprietari are ca obiect de activitate asigurarea condi┼úiilor de func┼úionare din punct de vedere juridic, economic ┼či tehnic, de administrare ┼či de exploatare a cl├údirii care are ├«n componen┼úa sa locuin┼úe sau spa┼úii cu alt─â des┼úina┼úie aflate ├«n proprietate individual─â exclusiv─â de drept public ori de drept privat, c├ót ┼či a spa┼úiilor, construc┼úiilor, dotarilor ┼či instala┼úiilor, aflate ├«n proprietate comun─â indivizibil─â, aferent─â condominiului.

CAPITOLUL III MIJLOACE MATERIALE ┼×I B─éNE┼×TI, STRUCTURA VENITURILOR ┼×I A CHELTUIELILOR

ARTICOLUL 6 MIJLOACE MATERIALE ┼×I B─éNE┼×TI

(1) Patrimoniul asocia┼úiei de proprietari este format din: a) mijloace b─âne┼čti, ├«n valoare de ………………………. lei (fond rulment, fond repara┼úii, fonduri speciale, etc.), care pot fi redimensionate ├«n urma hot─âr├órii adun─ârii generale a asocia┼úiei de proprietari, cu respectarea prevederilor legale. b) mijloace materiale ( scule, dispozitive, utilaje si mijloace fixe necesare ├«n administrarea proprietatii comune), astfel: ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) Mijloacele banesti ale asociatiei de proprietari sunt alcatuite din fondurile constituite la înfiintarea asociatiei, din sumele prevazute si încasate conform listelor lunare de plata a cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile asociatiei, care reprezinta contravaloarea facturilor sau actelor de plata, precum si din alte venituri ale asociatiei.

(3) Mijloacele materiale se dobândesc prin cumpărare sau prin donaţie. Sumele necesare pentru cumpărarea mijloacelor materiale, altele decât cele care sunt cuprinse în cheltuielile administrative, se obtin prin contribuţia proprietarilor, proporţional cu cota-parte din proprietatea comună.

(4) Patrimoniul asocia┼úiei de proprietari poate proveni ┼či din dona┼úii ┼či sponsorizari.

(5) Apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, cumpărate de asociaţia de proprietari, vor face parte din patrimoniul asociaţiei.

ARTICOLUL 7 Structura veniturilor ┼či a cheltuielilor

1) Anul fiscal al asociatiei de proprietari va fi anul calendaristic.

(2) Inainte de inceputul urmatorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmeaza comitetul executiv va pregati si va prezenta proprietarilor, in adunarea generala a asociatiei de proprietari, un buget de venituri si cheltuieli anual, suficient pentru a acoperi cheltuielile anticipate ale asociatiei.

(3) Bugetul anual de venituri si cheltuieli se adopta prin votul majoritatii simple a adunarii generale a asociatiei de proprietari.

(4) ├Än categoria veniturilor se includ at├ót sumele sau valorile ├«ncasate sau de ├«ncasat ├«n nume propriu din activit├ú┼úi curente, c├ót ┼či c├ó┼čtigurile din orice alte surse. (5) Activit├ú┼úile curente sunt orice activit├ú┼úi desf├ú┼čurate de o entitate, ca parte integrant├ú a obiectului s├úu de activitate. (6) Veniturile ob┼úinute de asocia┼úia de proprietari din activit├ú┼úi economice sau din alte activit├ú┼úi desf├ú┼čurate se constituie ca fond special ┼či se vor utiliza ├«n exclusivitate pentru ├«mbun├út├ú┼úirea confortului ┼či eficien┼úei condominiului, pentru ├«ntre┼úinerea ┼či repararea propriet├ú┼úii comune. ├Än aceste venituri se cuprind ┼či cele ob┼úinute din ├«nchirierea unor spa┼úii aflate ├«n proprietate comun├ú indiviz├ú, a spa┼úiilor pentru instalarea de reclame ┼či pentru serviciul de televiziune prin cablu, firme luminoase, precum ┼či alte venituri ob┼úinute din orice surs├ú, ├«n condi┼úiile legii. Aceste venituri se constituie ca surse proprii ale asocia┼úiei de proprietari, nu se pl├útesc proprietarilor, nu pot fi folosite la constituirea sau la completarea fondului de rulment ┼či nu pot fi folosite la plata facturilor emise de furnizorii de servicii publice de utilit├ú┼úi. Acest fond va fi depus ├«n contul asocia┼úiei de proprietari ┼či nu va putea fi folosit dec├ót cu acordul adun├úrii generale a asocia┼úiei de proprietari, ├«n conformitate cu bugetul de venituri ┼či cheltuieli. Aceste venituri se ├«nregistreaz─â ├«n Registrul pentru eviden┼úa sumelor speciale. ARTICOLUL 8 Structura cheltuielilor (1) Cheltuielile asocia┼úiei de proprietari sunt urm├útoarele: a) cheltuieli pe num├úr de persoane care locuiesc sau desf├ú┼čoar├ú activit├ú┼úi ├«n propriet├ú┼úi individuale; b) cheltuieli pe consumuri individuale; c) cheltuieli pe cota-parte indiviz├ú, ├«n func┼úie de suprafata utila a propriet├ú┼úii individuale; d) cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asocia┼úiei de proprietari; e) cheltuieli pe consumatori tehnici; f) cheltuieli de alta natura.

CAPITOLUL IV MEMBRII ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI, DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACESTORA

ARTICOLUL 9 Membrii asociaţiei de proprietari

(1) Membrii asociaţiei de proprietari sunt toţi proprietarii, persoane fizice sau juridice, deţinãtori ai uneia sau mai multor locuinţe ori spaţii cu alta destinaţie decât cea de locuinta din condominiu care au semnat acordul de asociere, prezentaţi în anexa.

(2) Înscrierea ulterioara în asociaţia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenţi la adunarea generalã de constituire se face la cererea scrisã a acestora, fãrã alte formalitãţi. Proprietarul din condominiu solicitã sã devinã membru al asociaţiei de proprietari prin semnarea unui act adiţional la acordul de asociere, fãrã alte formalitãţi.

(3) Pentru modificarea sau completarea statutului ori a acordului de asociere este necesar acordul a cel puţin 2/3 din numãrul proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari.

(4) Orice modificare sau completare se înregistreazã la judecãtoria care a emis încheierea judecãtoreascã de înfiinţare, fãrã alte formalitãţi.

ARTICOLUL 10 Drepturile si obligatiile membrilor asociaţiei de proprietari

(1) Proprietarii au următoarele drepturi: a) sã participe, cu drept de vot, la adunarea generalã a asociaţiei de proprietari;

 1. b) s├ú ├«┼či ├«nscrie candidatura, s├ú candideze, s├ú aleag├ú ┼či s├ú fie ale┼či ├«n structura organizatoric├ú a asocia┼úiei de proprietari, dac├ú au capacitatea deplin├ú de exerci┼úiu;
 2. c) s├ú cunoasc├ú toate aspectele ce ┼úin de activitatea asocia┼úiei ┼či s├ú aib├ú acces, la cerere, la orice document al acesteia;
 3. d) s├ú primeasc├ú explica┼úii cu privire la calculul cotei de contribu┼úie la cheltuielile asocia┼úiei de proprietari ┼či, eventual, s├ú o conteste la pre┼čedintele asocia┼úiei de proprietari, ├«n termen de 10 zile de la afi┼čarea listei de plat├ú. Pre┼čedintele asocia┼úiei de proprietari este obligat s├ú r├úspund├ú la contesta┼úie ├«n termen de 7 zile;
 4. e) s├ú foloseasc├ú p├úr┼úile comune de construc┼úii ┼či instala┼úii ale condominiului conform destina┼úiei pentru care au fost construite;
 5. f) s├ú ├«┼či ├«nchirieze proprietatea, f├úr├ú a fi afectate exercitarea drepturilor ┼či ├«ndeplinirea responsabilit├ú┼úilor legate de asocia┼úia de proprietari.

2) Proprietarii au următoarele obligaţii:

 1. a) sã menţinã în bune condiţii proprietatea individualã, apartamentul sau spaţiul cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã, pe propria cheltuialã. Niciun proprietar nu poate încãlca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comunã sau individualã al celorlalţi proprietari din condominiu;
 2. b) s├ú accepte accesul ├«n apartamentul sau ├«n spa┼úiul propriu, cu un preaviz de 5 zile, al unui delegat al asocia┼úiei, atunci c├ónd este necesar ┼či justificat s├ú se inspecteze, s├ú se repare ori s├ú se ├«nlocuiasc├ú elemente din proprietatea comun├ú, la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spa┼úiu. Fac excep┼úie cazurile de urgen┼ú├ú, c├ónd accesul se poate face f├úr├ú preaviz, conform prevederilor din statutul asocia┼úiei de proprietari;
 3. c) s├ú contribuie la constituirea mijloacelor b├úne┼čti ┼či materiale ale asocia┼úiei de proprietari ┼či s├ú achite ├«n termenul stabilit cota de contribu┼úie care le revine ├«n cadrul cheltuielilor asocia┼úiei de proprietari;
 4. d) s├ú ia m├úsuri, ├«n cadrul asocia┼úiei, pentru modernizarea, consolidarea, reabilitarea termic├ú, precum ┼či pentru cre┼čterea performan┼úei energetice a cl├údirii, dup├ú caz, potrivit prevederilor legale, ┼či s├ú achite cota-parte din costurile aferente. Indiferent de natura interven┼úiilor, se va avea ├«n vedere men┼úinerea aspectului armonios ┼či unitar al ├«ntregii cl├údiri. ├Än cl├údirile afectate de seisme, proprietarii au obliga┼úia de a lua de urgen┼ú├ú m├úsuri pentru consolidare, conform prevederilor legale ├«n vigoare; lucr├úrile de repara┼úii, interven┼úii etc. se vor executa cu personal autorizat, potrivit legii;
 5. e) sã repare stricãciunile ori sã plãteascã cheltuielile pentru lucrãrile de reparaţii, dacã ei sau alte persoane care acţioneazã în numele lor au provocat daune oricãrei pãrţi din proprietatea comunã sau unui alt apartament ori spaţiu;
 6. f) la ├«nstr├úinarea propriet├ú┼úii, s├ú transmit├ú toate obliga┼úiile c├útre dob├ónditor, inclusiv cele cu privire la sumele de plat├ú c├útre asocia┼úia de proprietari existente la data tranzac┼úiei, precum ┼či orice alte informa┼úii relevante sau av├ónd consecin┼úe asupra drepturilor ┼či obliga┼úiilor privitoare la proprietatea care este ├«nstr├úinat├ú;
 7. g) la dobândirea proprietãţii, sã depunã în copie, la asociaţie, actul de proprietate;
 8. h) s├ú modifice instala┼úiile de distribu┼úie a utilit├ú┼úilor ├«n interiorul unui condominiu sau al unui apartament din cadrul unui condominiu numai ├«n condi┼úiile legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul utilit├ú┼úii, ├«n care se arat├ú efectele modific├úrii instala┼úiei respective. Pe baza acestui referat, comitetul executiv va hot├úr├« asupra efectu├úrii modific├úrii. ├Än cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice ┼či a apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic men┼úionat;

(3) Nu pot ocupa func┼úii ├«n comitetul executiv ┼či ├«n comisia de cenzori membri av├ónd grade de rudenie, p├ón├ú la gradul al 4-lea inclusiv.

(4) Proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari se întrunesc în adunãri generale ordinare sau extraordinare.

CAPITOLUL V STRUCTURA ORGANIZATORICA, MODUL DE FUNCTIONARE, MANAGEMENTUL ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

ARTICOLUL 11 Structura organizatorica

Adunarea general─â

(1) Asociaţia de proprietari este condusă de adunarea generală. Adunarea generalã este alcãtuitã din toţi proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari.

(2) Adunarea general├ú a proprietarilor membri ai asocia┼úiei va avea loc cel pu┼úin o data pe an, ├«n primul trimestru. Responsabilitatea cu privire la neconvocarea a cel pu┼úin unei adun├úri generale a proprietarilor apar┼úine membrilor comitetului executiv, inclusiv pre┼čedintelui asocia┼úiei de proprietari.

(3) Adunarea general├ú ordinar├ú se convoac├ú fie de pre┼čedintele asocia┼úiei de proprietari, fie de comitetul executiv.

(4) Pentru situaţii speciale sau de maxima urgenta, adunãrile generale extraordinare ale asociaţiei pot fi convocate oricând de cãtre comitetul executiv sau de cãtre cel puţin 20% din numãrul proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari.

(5) Proprietarii trebuie anuntati, prin afi┼čare la loc vizibil sau pe baza de tabel nominal convocator, asupra oric├úrei adun├úri generale a asocia┼úiei de proprietari, cu cel pu┼úin 7 zile ├«nainte de data stabilit├ú, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adun├úrii generale. Ordinea de zi anun┼úat├ú se poate completa prin hot├úr├óre a adun├úrii generale.

(6) Adunarea generalã poate adopta hotãrâri, dacã majoritatea proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari (jumãtate plus unu) sunt prezenţi personal sau prin reprezentant legal.

(7) Dac├ú la prima convocare nu este ├«ntrunit cvorumul necesar de jum├útate plus unu, adunarea general├ú va fi suspendat├ú ┼či reconvocata ├«n termen de maximum 10 zile de la data primei convoc├úri.

(8) La adunarea generalã reconvocata, dacã exista dovada ca toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi, hotãrârile pot fi adoptate, indiferent de numãrul membrilor prezenţi, prin votul majoritãţii acestora.

(9) Hot├úr├órile adun├úrii generale a asocia┼úiei de proprietari sunt obligatorii ┼či pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezen┼úi la adunarea general├ú, precum ┼či pentru proprietarii care nu sunt membri ai asocia┼úiei de proprietari.

(10) Pentru adoptarea hotãrârilor în adunarea generalã a asociaţiei de proprietari, se vor avea în vedere urmãtoarele:

 1. a) fiecare proprietar membru al asociatiei de proprietari are dreptul la un vot pentru proprietatea sa;
 2. b) pentru hot├úr├órile cu privire la stabilirea fondurilor de investi┼úii pentru consolidare, reabilitare ┼či modernizare, votul fiec├úrui proprietar membru al asociatiei de proprietari are o pondere egala cu cota-parte din proprietatea comuna;
 3. c) proprietarul poate fi reprezentat ├«n adunarea general├ú de c├útre un membru al familiei sau de c├útre un alt reprezentant care are o ├«mputernicire scris├ú ┼či semnat├ú de c├útre proprietarul ├«n numele c├úruia voteaz├ú;
 4. d) un membru al asociaţiei de proprietari poate reprezenta unul sau mai mulţi membri absenţi, dacã prezintã împuternicire semnatã de cãtre proprietarii în numele cãrora voteazã;
 5. e) ├«n cazul unui vot paritar, votul pre┼čedintelui asocia┼úiei de proprietari este decisiv.

(11) Hot├úr├órile adun├úrilor generale vor fi luate cu votul majorit├ú┼úii membrilor asocia┼úiei de proprietari prezen┼úi la adunarea general├ú convocat├ú sau reconvocata, dup├ú caz. ├Än statutul propriu al asocia┼úiei de proprietari pot fi prev├úzute ┼či alte condi┼úii, dar nu mai pu┼úin de jum├útate plus unu din voturile celor prezen┼úi la adunarea general├ú convocat├ú sau reconvocata.

(12) În situaţii excepţionale, hotãrârile pot fi luate prin acordul scris al majoritãţii proprietarilor unei scãri sau unui bloc, membri ai asociaţiei de proprietari, pentru probleme care îi vizeazã direct, pe baza de tabel nominal.

(13) Hot├úr├órile adun├úrilor generale se consemneaz├ú ├«n registrul de procese-verbale al asocia┼úiei de proprietari, se semneaz├ú de c├útre to┼úi membrii comitetului executiv ┼či se comunica, ├«n scris, tuturor proprietarilor. (14) Adunarea general─â are urmatoarele atribu┼úii principale:

 1. a) alege ┼či revoc├ú din func┼úie pre┼čedintele, membrii comitetului executiv ┼či cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a asocia┼úiei de proprietari;
 2. b) adoptã, modificã sau revocã hotãrâri;
 3. c) adopt├ú ┼či modific├ú bugetul de venituri ┼či cheltuieli;
 4. d) mandateaz├ú comitetul executiv, reprezentat de pre┼čedintele asocia┼úiei de proprietari, pentru angajarea ┼či eliberarea din func┼úie a persoanei care ocup├ú func┼úia de administrator al imobilului sau a altor angaja┼úi ori prestatori, ├«n scopul administr├úrii ┼či bunei func┼úion├úri a cl├údirii;
 5. e) exercitã alte atribuţii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociaţi.

ARTICOLUL 12 Comitetul executiv

(1) Cu excep┼úia atribu┼úiilor rezervate exclusiv proprietarilor cu privire la propriet├ú┼úile individuale, apartamente sau spa┼úii cu alta destina┼úie dec├ót aceea de locuinta, comitetul executiv reprezint├ú asocia┼úia de proprietari ├«n administrarea ┼či exploatarea cl├údirii.

(2) Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

(3) Comitetul executiv, reprezentat de pre┼čedintele asocia┼úiei de proprietari, are urm├útoarele atribu┼úii a) duce la ├«ndeplinire hot├úr├órile adun├úrii generale ┼či urm├úre┼čte respectarea prevederilor legale, a statutului ┼či a acordului de asociere ale asocia┼úiei de proprietari; b) emite, dac├ú este cazul, decizii scrise privind regulile pentru ducerea la ├«ndeplinire a hot├úr├órilor adun├úrilor generale ┼či pentru respectarea prevederilor legale, a statutului ┼či a acordului de asociere, precum ┼či alte decizii ce privesc activitatea asocia┼úiei de proprietari; c) ├«ntocme┼čte proiectul bugetului de venituri ┼či cheltuieli ┼či preg├úte┼čte desf├ú┼čurarea adun├úrilor generale; d) reglementeaz├ú folosirea, ├«ntre┼úinerea, repararea, ├«nlocuirea ┼či modificarea p├úr┼úilor propriet├ú┼úii comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente propriet├ú┼úii comune, ├«n conformitate cu actele normative ├«n vigoare; e) ├«ntocme┼čte sau propune planuri de m├úsuri ┼či activit├ú┼úi, conform cu responsabilit├ú┼úile ce le revin, ┼či urm├úre┼čte realizarea lor; f) supravegheaz├ú desf├ú┼čurarea tuturor activit├ú┼úilor din cadrul asocia┼úiei de proprietari, ├«n mod special situa┼úia ├«ncas├úrilor ┼či a pl├ú┼úilor lunare; g) pentru realizarea scopului ┼či a activit├ú┼úilor asocia┼úiei de proprietari, angajeaz├ú ┼či demite personalul necesar, ├«ncheie ┼či reziliaz├ú contracte cu persoane fizice/juridice; h) ├«┼či asum├ú obliga┼úii, ├«n numele asocia┼úiei de proprietari sau ├«n numele proprietarilor membri ai asocia┼úiei de proprietari, privind interesele legate de cl├údire; i) ini┼úiaz├ú sau ap├úr├ú ├«n procese, ├«n numele asocia┼úiei de proprietari sau ├«n numele proprietarilor membri ai asocia┼úiei de proprietari, interesele legate de cl├údire; j) stabile┼čte sistemul propriu de penaliz├úri al asocia┼úiei de proprietari pentru restan┼úele afi┼čate pe lista de plat├ú ce privesc cheltuielile asocia┼úiei de proprietari, conform prevederilor legale; k) avizeaz├ú documentele asocia┼úiei de proprietari; l) asigur├ú completarea la zi a c├úr┼úii tehnice a construc┼úiei; m) asigur├ú urm├úrirea comport├úrii ├«n timp a construc┼úiei, pe toat├ú durata de existen┼ú├ú a acesteia; n) gestioneaz├ú situa┼úiile excep┼úionale ┼či de criz├ú; o) exercit├ú alte atribu┼úii care i-au fost conferite prin hot├úr├órile adun├úrii generale; p) aprob├ú lunar lista cu cotele de contribu┼úie la plata cheltuielilor asocia┼úiei de proprietari, conform hot├úr├órii adun├úrii generale; r) stabile┼čte cotele de participare pe persoan├ú la cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul ├«n cl├údire ┼či pentru persoanele care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe lun├ú; stabile┼čte perioada pentru care proprietarii, respectiv chiria┼čii, pot solicita ├«n scris scutirea de la plata cheltuielilor pe persoan├ú ┼či care trebuie s├ú fie de cel pu┼úin 15 zile pe lun├ú, conform hot├úr├órii adun├úrii generale; s) analizeaz├ú problemele ridicate de membrii asocia┼úiei de proprietari ┼či ia m├úsuri pentru rezolvarea acestora, conform hot├úr├órii adun├úrii generale; ┼č) ia toate m├úsurile pentru aducerea la starea dinaintea producerii evenimentului a zonei ├«n care se efectueaz├ú repara┼úii la p├úr┼úile comune, urm├ónd ca sumele aferente repara┼úiilor respective s├ú fie suportate de to┼úi proprietarii, propor┼úional cu cota indiviz├ú.

(4) ┼×edin┼úele comitetului executiv se desf├ú┼čoar├ú lunar ┼či sunt legal ├«ntrunite dac├ú jum├útate plus unu din num├úrul membrilor s├úi sunt prezen┼úi. ┼×edin┼úele comitetului executiv pot fi convocate de pre┼čedintele asocia┼úiei de proprietari sau de jum├útate plus unu din num├úrul membrilor s├úi.

(5) Deciziile comitetului executiv se consemneaz├ú ├«n registrul de decizii al comitetului executiv ┼či se afi┼čeaz├ú la avizier.

(6) Dup├ú aprobarea bugetului de venituri ┼či cheltuieli, comitetul executiv va urm├úri derularea acestuia ├«n condi┼úiile legii.

(7) Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru ├«ndeplinirea atribu┼úiilor ce ├«i revin ┼či adopt├ú decizii asupra cuantumului salariilor, indemniza┼úiilor, remunera┼úiilor ┼či al eventualelor premieri care se acord├ú personalului ├«ncadrat cu contract individual de munc├ú sau ├«n baza unei conven┼úii civile de prest├úri de servicii, ├«n limita bugetului aprobat de adunarea general├ú.

(8) Comitetul executiv angajeaz├ú sau demite personalul, ├«ncheie sau reziliaz├ú contracte ├«n ceea ce prive┼čte activitatea de administrare ┼či ├«ntre┼úinere a cl├údirii, a p├úr┼úilor comune de construc┼úii/a instala┼úiilor, precum ┼či pentru alte activit├ú┼úi conforme cu scopul asocia┼úiei de proprietari: administrare, contabilitate, casierie, ├«ngrijire, mecanic├ú, instala┼úii etc. Angajarea personalului necesar asocia┼úiei de proprietari se face de c├útre comitetul executiv, reprezentat de pre┼čedinte, ├«n conformitate cu prevederile legisla┼úiei specifice ├«n vigoare.

(9) Comitetul executiv decide asupra acord├úrii unor drepturi b├úne┼čti membrilor asocia┼úiei de proprietari care desf├ú┼čoar├ú activit├ú┼úi lucrative folositoare acesteia, ├«n limita bugetului de venituri ┼či cheltuieli adoptat de adunarea general├ú a proprietarilor.

(10) Comitetul executiv preia toate obliga┼úiile ┼či r├úspunderile privind activitatea de management stabilite la art. 22 din prezentele norme metodologice pe perioada c├ót asocia┼úia nu are angajat un administrator sau a fost reziliat contractul de administrare, indiferent de cauze.

(11) Pentru ne├«ndeplinirea atribu┼úiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv pre┼čedintele asocia┼úiei de proprietari, r├úspund, personal sau solidar, dup├ú caz, ├«n fa┼úa legii ┼či a proprietarilor, pentru daunele ┼či prejudiciile cauzate proprietarilor ├«n mod deliberat.

ARTICOLUL 13 Pre┼čedintele

(1) Pre┼čedintele asocia┼úiei de proprietari este fie candidatul care a ob┼úinut cel mai mare num├úr de voturi la alegerea membrilor comitetului executiv, fie oricare alt membru al comitetului executiv ales prin voin┼úa sa ┼či a majorit├ú┼úii proprietarilor ├«n cadrul adun├úrii generale.

(2) Pre┼čedintele asocia┼úiei de proprietari reprezint├ú asocia┼úia ├«n derularea contractelor angajate de aceasta ┼či ├«┼či asum├ú obliga┼úii ├«n numele acesteia.

(3) Pre┼čedintele asocia┼úiei de proprietari reprezint├ú asocia┼úia ├«n rela┼úiile cu ter┼úii, inclusiv ├«n ac┼úiunile ini┼úiate de asocia┼úie ├«mpotriva unui proprietar care nu ┼či-a ├«ndeplinit obliga┼úiile fa┼ú├ú de asocia┼úie sau ├«n procesele ini┼úiate de un proprietar care contest├ú o hot├úr├óre a adun├úrii generale a proprietarilor. Acesta, ├«n func┼úie de situa┼úie, poate propune comitetului executiv sau adun├úrii generale, dup├ú caz, m├úsuri impotriva celor care nu respecta regulile, regulamentele, hot├úr├órile ┼či deciziile asocia┼úiei de proprietari, conform prevederilor legale ┼či statutare.

(4) Pre┼čedintele asocia┼úiei de proprietari urm├úre┼čte ├«ndeplinirea obliga┼úiilor cet├ú┼úene┼čti ce revin proprietarilor ┼či punerea ├«n aplicare a deciziilor comitetului executiv.

(5) Pre┼čedintele asocia┼úiei de proprietari p├ústreaz├ú ┼či urm├úre┼čte ┼úinerea la zi a c├úr┼úii tehnice a construc┼úiei, precum ┼či a celorlalte documente privitoare la activitatea asocia┼úiei de proprietari.

(6) ┼×tampila asocia┼úiei de proprietari se p├ústreaz├ú ┼či se folose┼čte numai de c├útre pre┼čedinte sau de vicepre┼čedinte.

(7) ├Än cazul ├«n care pre┼čedintele se afl├ú ├«n imposibilitatea de a-┼či exercita atribu┼úiile, acestea vor fi ├«ndeplinite de c├útre un vicepre┼čedinte, numit de pre┼čedintele asocia┼úiei de proprietari dintre membrii comitetului executiv, urm├ónd ca ├«n termen de 90 de zile de la data c├ónd s-a constatat indisponibilitatea s├ú fie convocat├ú o adunare general├ú pentru a alege un nou pre┼čedinte.

(8) Pre┼čedintele asocia┼úiei de proprietari poate fi remunerat, pe baz├ú de contract de mandat ├«n limitele bugetului de venituri ┼či cheltuieli aprobat prin hot├úr├óre a adun├úrii generale, potrivit prevederilor Codului fiscal.

ARTICOLUL 14 Comisia de cenzori

(1) Adunarea generala a asociatiei de proprietari alege dintre proprietarii membrii asociatiei de proprietari o comisie de cenzori formată dintr-un număr impar de membrii, dar nu mai mic de 3 sau mandatază comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociaţiei de proprietari, persoanã fizicã ori juridicã de specialitate, pe bazã de contract sau convenţie de prestãri de servicii.

(2) Durata mandatului comisiei de cenzori se stabileste la adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari.

(3) Membrii comisiei de cenzori nu pot face parte din comitetul executiv si trebuie sa aiba cel putin studii medii. Comisia de cenzori va alege dintre membrii sai un presedinte.

(4) Comisia de cenzori are urmatoarele atributii: a) verifica legalitatea actelor ┼či documentelor, a hot├úr├órilor, deciziilor, regulilor ┼či regulamentelor; b) verifica execu┼úia bugetului de venituri ┼či cheltuieli; c) verifica gestiunea financiar-contabila; d) cel pu┼úin o data pe an, ├«ntocme┼čte ┼či prezint├ú adun├úrii generale rapoarte asupra activit├ú┼úii sale ┼či asupra gestiunii asocia┼úiei de proprietari, propunand m├úsuri.

(5) Cenzorul sau cenzorii ale┼či ai asocia┼úiei de proprietari pot fi remunera┼úi pe baza unui contract de mandat, conform hot├úr├órii adun├úrii generale a proprietarilor, la data adopt├úrii bugetului anual de venituri ┼či cheltuieli.

(6) Pentru ne├«ndeplinirea atribu┼úiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asocia┼úiei de proprietari r├úspund personal sau ├«n solidar, ├«n fata legii ┼či a proprietarilor, pentru daunele ┼či prejudiciile cauzate proprietarilor ├«n mod deliberat.

ARTICOLUL 15 Managementul asociaţiei de proprietari

(1) Managementul asociatiei de proprietari are dou─â componente : managementul de proprietate al condominiului) si managementul financiar.

(2) Activitatea de management a asocia┼úiei de proprietari se asigura fie de persoane persoane fizice atestate pentru func┼úia de administrator sau ├«ncheie contracte cu persoane juridice specializate ┼či autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administr├úrii, ├«ntre┼úinerii, investi┼úiilor ┼či repara┼úiilor asupra propriet├ú┼úii comune.

(3) Asocia┼úiile de proprietari au obliga┼úia s├ú organizeze ┼či s├ú conduc├ú contabilitatea proprie, potrivit prevederilor Legii contabilit├ú┼úii nr. 82/1991, republicat├ú, cu modific├úrile ┼či complet├úrile ulterioare, ├«n partid├ú dubl├ú sau ├«n partid├ú simpl├ú, prin op┼úiune, potrivit hot├úr├órii adun├úrii generale a asocia┼úiei de proprietari.

(4) Asocia┼úiile de proprietari organizeaz├ú ┼či conduc contabilitatea ├«n conformitate cu reglement├úrile contabile pentru persoanele juridice f├úr├ú scop patrimonial, aprobate prin ordin al ministrului economiei ┼či finan┼úelor.

(5) Asocia┼úiile de proprietari care opteaz├ú pentru conducerea contabilit├ú┼úii ├«n partid├ú simpl├ú vor depune la compartimentele specializate ├«n sprijinirea ┼či ├«ndrumarea asocia┼úiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situa┼úia soldurilor elementelor de activ ┼či pasiv, ├«ntocmit├ú potrivit ordinului ministrului economiei ┼či finan┼úelor, p├ón├ú la data de 1 martie pentru situa┼úia existent├ú la 31 decembrie ┼či p├ón├ú la data de 1 septembrie pentru situa┼úia existent├ú la 30 iunie. Asocia┼úiile de proprietari care opteaz├ú pentru conducerea contabilit├ú┼úii ├«n partid├ú dubl├ú vor depune bilan┼ú contabil, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 16 Activitatea de administrare

(1) Activitatea de administrare a condominiului include activit├ú┼úi de administrare tehnic├ú, de contabilitate ┼či casierie.

(2) Pentru activitatea de administrare care include activit├ú┼úi de administrare tehnica, de contabilitate ┼či casierie, asocia┼úia de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru func┼úia de administrator de imobile, fie poate ├«ncheia contract de administrare cu persoane juridice specializate ┼či autorizate, pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administr─ârii, ├«ntre┼úinerii, investi┼úiilor ┼či repara┼úiilor asupra propriet─ârii comune.

(3) Persoanele juridice specializate trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:

 1. a) sã aibã ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori ca activitate principalã administrarea imobilelor pe bazã de tarife sau contract;
 2. b) sã aibã angajate persoane atestate în condiţiile legii; c) sã dovedeascã cã au bonitate financiarã.

(4)Administratorilor de imobile li se aplica ├«n mod corespunz├útor prevederile art. 21 alin. (2) ┼či ale art. 22 din Legea nr.230/2007.

(5) Persoanele fizice pot fi angajate prin încheierea unui contract individual de munca, conform celor stabilite prin negociere directa.

(6) Candida┼úii pentru func┼úia de administrator de imobile trebuie sa prezinte comitetului executiv al asocia┼úiei de proprietari documentele solicitate, garan┼úiile profesionale ┼či materiale prev├úzute de lege ┼či trebuie sa nu fi suferit nicio condamnare.

(7) Administratorul, persoana fizica sau juridicã, are, în principal, urmãtoarele atribuţii:

 1. a) prestarea serviciilor în mod profesional;
 2. b) gestionarea bunurilor materiale ┼či a fondurilor b├úne┼čti;
 3. c) efectuarea formalit├ú┼úilor necesare ├«n angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea ┼či ├«ntre┼úinerea cl├údirii, derularea ┼či urm├úrirea realiz├úrii acestor contracte;
 4. d) asigurarea cunoa┼čterii ┼či respect├úrii regulilor cu privire la proprietatea comuna;
 5. e) gestionarea modului de îndeplinire a obligaţiilor cetatenesti ce revin proprietarilor în raport cu autoritãţile publice. Obligaţiile cetatenesti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generalã a proprietarilor;
 6. f) îndeplinirea oricãror alte obligaţii expres prevãzute de lege.

(8) Pentru lucr├úrile privind proprietatea comuna, administratorul, ┼úin├ónd seama de pre┼ú, durata de execu┼úie ┼či calitate, supune spre analiza, selec┼úie de oferte ┼či aprobare comitetului executiv al asocia┼úiei de proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerin┼úele, ├«n vederea execut├úrii lucr├úrilor, conform legisla┼úiei ├«n vigoare.

(9) Pentru protejarea intereselor proprietarilor ┼či ale asocia┼úiei de proprietari impotriva riscurilor aferente activit├ú┼úii de administrare ├«ntr-un condominiu, administratorii de imobile, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, pot ├«ncheia poli┼úe de asigurare de r├úspundere civil├ú profesional├ú. Asigurarea de r├úspundere civil├ú profesional├ú nu acoper├ú riscurile cu privire la frauda, ├«n┼čel├úciune, deturnare de fonduri infaptuite cu buna-┼čtiin┼úa. Persoanele care nu au calitatea de administrator de imobile nu pot ├«ncheia poli┼úe de asigurare de r├úspundere civil├ú profesional├ú.

(10) Repartizarea cheltuielilor sau a obliga┼úiilor financiare pe fiecare proprietate individual├ú revine administratorului, ├«n cadrul contractului ├«ncheiat cu reprezentantul asocia┼úiei de proprietari a condominiului. Lista de plat├ú se semneaz├ú de administrator ┼či de un membru al comisiei de cenzori ┼či se aprob├ú de pre┼čedinte prin semn├útur├ú ┼či aplicarea ┼čtampilei asocia┼úiei, persoanele semnatare certific├ónd ┼či r├úspunz├ónd de corectitudinea listei de plat├ú.

(11) La asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla administratorul poate cumula si functia de contabil ┼či casier.

(12) ├Än situa┼úia ├«n care asocia┼úia de proprietari angajeaz├ú un Contabil, acesta r├úspunde de organizarea ┼či conducerea contabilit├ú┼úii, ├«n condi┼úiile legii. (13)├Än situa┼úia ├«n care asocia┼úia de proprietari angajeaz├ú un casier, acesta r├úspunde de efectuarea opera┼úiunilor de ├«ncas├úri ┼či pl├ú┼úi ├«n numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului opera┼úiunilor de cas├ú.

CAPITOLUL VI REPARTIZAREA CHELTUIELILOR ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

ARTICOLUL 16

(1) Cheltuielile care sunt determinate de num├úrul persoanelor care locuiesc ├«n condominiu ┼či nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de m├úsur├ú se repartizeaz├ú propor┼úional cu num├úrul de persoane care locuiesc sau desf├ú┼čoar├ú activit├ú┼úi ├«n cl├údire ├«n luna pentru care se calculeaz├ú lista de plat├ú ┼či reprezint├ú cheltuielile asocia┼úiei pentru: ap├ú rece, cald├ú ┼či canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde de consum; energia electric├ú utilizat├ú pentru func┼úionarea instala┼úiilor comune; colectarea de┼čeurilor menajere, vidanjare.

(2) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezint├ú cheltuielile asocia┼úiei pentru: ap├ú rece ┼či canalizare; ap├ú cald├ú menajer├ú; energia termic├ú, combustibilul ┼či apa rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; ├«nc├úlzirea apartamentului sau a spa┼úiului cu alt├ú destina┼úie dec├ót aceea de locuin┼ú├ú.

(3) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizeazã în funcţie de indexul contoarelor individuale sau în funcţie de alte criterii în baza cãrora se pot individualiza consumurile.

(4) Dac├ú sunt ├«ntrunite condi┼úiile prev├úzute ├«n actele normative ├«n vigoare cu privire la asigurarea gradului de montare a repartitoarelor de costuri pentru ap├ú sau ├«nc├úlzire, atunci repartizarea acestor utilit├ú┼úi se stabile┼čte prin decizie a comitetului executiv al asocia┼úiei de proprietari, printr-un regulament propriu care trebuie s├ú cuprind├ú prevederi cu privire la modul de citire, de calcul ┼či de repartizare a contravalorii consumurilor respective.

(5) Dac├ú toate propriet├ú┼úile individuale din condominiu au sisteme proprii de ├«nregistrare a consumurilor, asocia┼úia de proprietari poate stabili modul de plat├ú a cheltuielilor pe baz├ú de conven┼úie cu caracter individual, considerat ca un serviciu suplimentar, diferit de contractul de furnizare a serviciului, ├«ncheiat cu furnizorul serviciului, cu acordul tuturor beneficiarilor serviciului respectiv. ├Än toate cazurile, plata consumurilor proprii nu scute┼čte niciun proprietar de la plata contribu┼úiei la cheltuielile comune.

(6) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizeaz├ú ├«n func┼úie de indexul repartitoarelor de costuri, conform normei tehnice ┼či metodologiei elaborate de Autoritatea Na┼úional├ú de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit├ú┼úi Publice.

(7) Cheltuielile pe cota-parte indiviz├ú de proprietate, ├«n func┼úie de suprafa┼úa util├ú a apartamentelor ┼či a spa┼úiilor cu alt├ú destina┼úie dec├ót aceea de locuin┼ú├ú, reprezint├ú cheltuielile efectuate pentru administrarea, ├«ntre┼úinerea, repararea, exploatarea ┼či, dup├ú caz, consolidarea p├úr┼úilor de construc┼úii ┼či instala┼úii din condominiu aflate ├«n proprietate comun├ú.

(8) Cheltuielile pe cota-parte indiviz├ú de proprietate reprezint├ú cheltuielile asocia┼úiei cu privire la proprietatea comun├ú, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucr├úri de ├«ntre┼úinere, service, repara┼úii ┼či, dup├ú caz, de consolidare, reabilitare, eficien┼ú├ú energetic├ú, modernizare la p├úr┼úile de construc┼úii ┼či instala┼úii aflate ├«n ┼či pe proprietatea comun├ú, astfel cum este descris├ú ├«n cartea tehnic├ú a construc┼úiei ┼či ├«n acordul de asociere: subsolul; conductele de distribu┼úie ┼či coloanele instala┼úiilor de ap├ú, canalizare, ├«nc├úlzire, energie electric├ú; casa sc├úrii; podul; sp├úl├útoria; usc├útoria; terasa; ascensorul; interfonul – partea de instala┼úie de pe proprietatea comun├ú; centrala termic├ú proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a de┼čeurilor menajere; structura de rezisten┼ú├ú; fa┼úadele; acoperi┼čul ┼či altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau ┬ácontractat al asocia┼úiei: salarii sau remunera┼úii pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, cheltuieli pentru cur├ú┼úenie etc.; indemniza┼úii acordate membrilor asocia┼úiei de proprietari ori persoanelor alese: pre┼čedintele, membrii comitetului executiv ┼či ai comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte sau poli┼úe de asigur├úri; alte servicii administrative c├útre proprietatea comun├ú.

(9) Cheltuielile pe cota-parte indiviz├ú de proprietate se repartizeaz├ú propor┼úional cu cota-parte indiviz├ú de proprietate din proprietatea comun├ú a fiec├úrui proprietar, calculat├ú ├«n func┼úie de suprafa┼úele utile ale tuturor apartamentelor ┼či ale spa┼úiilor cu alt├ú destina┼úie dec├ót aceea de locuin┼ú├ú. Cota-parte indiviz├ú de proprietate din proprietatea comun├ú a fiec├úrui proprietar este ├«nscris├ú ├«n acordul de asociere. Modific├úrile asupra cotei-p├úr┼úi indivize se consemneaz├ú ├«n acordul de asociere, conform regulii stabilite de acesta.

(10) Suprafa┼úa util├ú a apartamentului sau a spa┼úiului cu alt├ú destina┼úie dec├ót aceea de locuin┼ú├ú ┼či cota-parte indiviz├ú de proprietate sunt stabilite potrivit actului de proprietate, dup├ú caz, contractul de v├ónzare-cump├úrare, fi┼ča cadastral├ú, contractul de construire sau procesul-verbal de predare-primire ┼či contractul de schimb sau contractul de dona┼úie ┼či/sau cele determinate pe baz├ú de m├úsur├útori ┼či ├«nscrise ├«ntr-o documenta┼úie cadastral├ú recep┼úionat├ú de oficiul de cadastru ┼či publicitate imobiliar├ú competent.

(11) ├Än cazul ├«n care suma cotelor-p├úr┼úi indivize din actele de proprietate, care sunt frac┼úiuni abstracte pentru fiecare apartament sau spa┼úiu cu alt├ú destina┼úie dec├ót aceea de locuin┼ú├ú din cl├údirea/blocul care constituie condominiul, nu este egal├ú cu 100, comitetul executiv al asocia┼úiei de proprietari solicit├ú ├«ntocmirea unei noi documenta┼úii cadastrale, prin punerea la dispozi┼úie a c├úr┼úii tehnice a imobilului ┼či cu respectarea prevederilor ├«n vigoare cu privire la autorizarea, calitatea ┼či siguran┼úa construc┼úiilor.

(12) Cota-parte indiviz├ú de proprietate reprezint├ú raportul procentual dintre suprafa┼úa util├ú a apartamentului sau a spa┼úiului cu alt├ú destina┼úie dec├ót aceea de locuin┼ú├ú ┼či suma suprafe┼úelor utile ale tuturor apartamentelor ┼či spa┼úiilor cu alt├ú destina┼úie dec├ót aceea de locuin┼ú├ú din condominiu.

(13) Cheltuielile pe beneficiari reprezintã cheltuielile aferente serviciilor de care beneficiazã în mod individual proprietarii, toţi sau în parte, gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de proprietari.

(14) Cheltuielile pe beneficiari sunt cheltuielile cu privire la: citirea, calculul ┼či gestiunea consumurilor individuale de ap├ú rece, ap├ú cald├ú, c├úldur├ú, gaze, energie electric├ú, de┼čeuri municipale; servicii cu privire la repartitoarele de costuri; chiriile spa┼úiilor comune – boxe, casa sc├úrii, holuri, spa┼úiu ghen├ú, teras├ú etc.; gestiunea ajutoarelor b├úne┼čti; gestiunea contractelor cu caracter individual; ├«ntre┼úinerea interfonului ┼či a p├úr┼úii de instala┼úie din interiorul apartamentului; verificarea metrologic├ú a contoarelor individuale de energie termic├ú, ├«n cazul distribu┼úiei orizontale; reviziile instala┼úilor interioare de gaze, ap├ú ┼či ├«nc├úlzire; alte servicii individuale c├útre proprietari.

(15) Cheltuielile pe beneficiari se repartizeazã conform valorii care revine fiecãrui beneficiar în cauzã.

(16) Pentru proprietarii care beneficiaz├ú de anumite servicii ┼či determin├ú consumuri suplimentare, ├«n condi┼úiile ├«n care nu exist├ú nicio interdic┼úie legal├ú ├«n acest sens, calculul cotei de contribu┼úie aferente cheltuielilor pe beneficiari se face conform baremelor stabilite prin normativele tehnice ├«n vigoare sau, ├«n lipsa acestora, conform deciziei comitetului executiv, ├«n func┼úie de cantitatea consumat├ú.

(17) Cheltuielile pe consumatori tehnici reprezint├ú cheltuielile asocia┼úiei de proprietari pentru: ├«nc├úlzirea propriet├ú┼úilor individuale – apartamente, spa┼úii cu alt├ú destina┼úie dec├ót aceea de locuin┼ú├ú (energia termic├ú sub form├ú de c├úldur├ú; combustibilul ┼či energia electric├ú pentru ├«nc├úlzire; salariu/remunera┼úie pentru fochist ┼či echipament de lucru; costuri pentru func┼úionarea instala┼úiilor de ├«nc├úlzire central├ú).

(18) Cheltuielile cu consumurile comune de energie termic├ú din spa┼úiile aflate ├«n proprietate comun├ú, ┼či anume casa sc├úrii, culoare, sp├úl├útorii, usc├útorii, subsol, holuri ┼či altele asemenea, se repartizeaz├ú propor┼úional cu cota-parte de proprietate indiviz├ú care ├«i revine fiec├úrui proprietar, astfel cum aceasta este ├«nscris├ú ├«n actul de proprietate sau cum a fost recalculat├ú conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

(19) Pentru calculul cheltuielilor cu ├«nc├úlzirea spa┼úiilor comune, precum ┼či pentru alocarea, ├«ncasarea ┼či plata sumelor aferente contractului individual de prest├úri de servicii energetice, societatea prestatoare poate ├«ncheia un contract de prest├úri de servicii cu asocia┼úia de proprietari. Valoarea contractului se negociaz├ú ├«ntre p├úr┼úi.

(20) Proprietarii apartamentelor ┼či ai spa┼úiilor cu alt├ú destina┼úie dec├ót aceea de locuin┼ú├ú deconecta┼úi de la sistemul de alimentare centralizat├ú cu energie termic├ú al cl├údirii au obliga┼úia s├ú-┼či asigure o alt├ú surs├ú de ├«nc├úlzire.

(21) Dacã proprietarul unui apartament sau al unui spaţiu cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã modificã suprafaţa echivalentã termic de încãlzire din apartamentul sau din spaţiul pe care îl deţine, cota-parte de participare la cheltuielile pentru încãlzire se va recalcula prin aplicarea unui coeficient de modificare a suprafeţei utile luate în calcul, fãrã a modifica cota indivizã a apartamentului. Coeficientul se calculeazã conform normelor tehnice elaborate de Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice, pe baza unui studiu de specialitate.

(22) Cheltuielile de alt├ú natur├ú reprezint├ú cheltuielile asocia┼úiei de proprietari pentru: lucr├úrile de ├«ntre┼úinere, repara┼úii ┼či ├«nlocuiri la antena ori antenele colective de televiziune, care se repartizeaz├ú ├«n raport cu num├úrul prizelor de televizoare aflate ├«n locuin┼úe ┼či ├«n spa┼úiile cu alt├ú destina┼úie dec├ót aceea de locuin┼ú├ú, ├«n condi┼úiile ├«n care nu exist├ú o hot├úr├óre a adun├úrii generale prin care sistemul de anten├ú colectiv├ú s├ú fie desfiin┼úat sau casat; cutiile po┼čtale, cheile de la u┼ča de intrare comun├ú ├«n cl├údire, care se repartizeaz├ú ├«n raport cu num├úrul proprietarilor; alte cheltuieli, repartizarea f├úc├óndu-se ├«n conformitate cu clauzele contractuale sau conform modului de facturare; cur├ú┼úatul co┼čurilor de fum, care se repartizeaz├ú fiec├úrui proprietar propor┼úional cu num├úrul sobelor ┼či al ma┼činilor de g├útit racordate la co┼čurile de fum ale cl├údirii.

(23) Alte cheltuieli ├«n cadrul asocia┼úiei de proprietari se repartizeaz├ú ├«n conformitate cu normele ┼či normativele avute ├«n vedere la facturarea comun├ú a acestora ┼či/sau ├«n conformitate cu clauzele prev├úzute ├«n contractele ├«ncheiate cu furnizorii respectivelor servicii.

(24) Cheltuielile privind serviciile pentru ├«nc├úlzirea central├ú ┼či prepararea apei calde menajere asigurate prin centrale termice proprii sau aflate ├«n exploatarea direct├ú a asocia┼úiei de proprietari cuprind: costul combustibilului, costul transportului acestuia p├ón├ú la locul de consum, cheltuielile efectuate cu ├«ndep├úrtarea reziduurilor, costul energiei electrice consumate pentru func┼úionarea instala┼úiilor aferente ┼či iluminatul ├«nc├úperilor ├«n care sunt amplasate acestea, costul echipamentului de lucru ┼či protec┼úie pentru fochi┼čtii care deservesc centralele termice, indemniza┼úiile, respectiv salariile acestora, inclusiv contribu┼úiile c├útre bugetul de stat, costul materialelor necesare pentru p├ústrarea cur├ú┼úeniei ├«n centralele termice, costul apei pentru umplerea instala┼úiei.

(25) ├Än scopul asigur├úrii fondurilor necesare pentru pl├ú┼úi curente, asocia┼úia de proprietari stabile┼čte cuantumul ┼či cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment. De regul├ú, fondul de rulment se dimensioneaz├ú astfel ├«nc├ót s├ú poat├ú acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesar├ú pentru acoperirea cheltuielilor lunare ├«nregistrate de asocia┼úia de proprietari ├«n anul expirat, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata infla┼úiei, iar ├«n cazurile asocia┼úiilor de proprietari nou-├«nfiin┼úate, prin constatarea ┼či ├«nsu┼čirea experien┼úei ├«n domeniu a unor asocia┼úii de proprietari echivalente ca m├úrime.

(26) Fondul de rulment se constituie prin plata anticipat├ú a cotei ce revine fiec├úrui proprietar, potrivit hot├úr├órii adun├úrii generale a asocia┼úiei de proprietari, iar re├«ntregirea fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor afi┼čate pe lista de plat├ú. Pentru ├«ncasarea fondului de rulment, casierul asocia┼úiei de proprietari elibereaz├ú chitan┼ú├ú personalizat├ú separat├ú.

(27) ├Än situa┼úiile ├«n care, prin contractul de ├«nchiriere ├«ncheiat cu proprietarul, chiria┼čul se oblig├ú s├ú participe la plata cheltuielilor curente ale condominiului ├«n care locuie┼čte, acesta va participa ┼či la formarea fondului de rulment.

(28) Fondul de rulment ├«ncasat se poate restitui ├«n situa┼úiile de schimbare a domiciliului sau a dreptului de proprietate, dac├ú prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosin┼úei locuin┼úei nu se stipuleaz├ú altfel, precum ┼či ├«n situa┼úiile ├«n care cheltuielile lunare scad conform deciziei comitetului executiv, la cererea proprietarului.

(29) Asocia┼úia de proprietari va constitui un fond pentru repararea p├úr┼úilor de construc┼úii/instala┼úii aflate ├«n proprietate comun├ú, fond cu perioad├ú de folosire limitat├ú, care va fi depus ├«n contul asocia┼úiei de proprietari ┼či nu va putea fi folosit dec├ót cu acordul adun├úrii generale a asocia┼úiei de proprietari, ├«n conformitate cu bugetul de venituri ┼či cheltuieli.

(30) După efectuarea reparaţiilor, sumele ramase necheltuite nu se restituie proprietarilor.

(31) În momentul pierderii calităţii de membru al asociaţiei de proprietari, fondul de reparaţii nu se restituie, urmând a fi alimentat în continuare de viitorul proprietar.

(32)Sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de ├«nt├órziere vor face obiectul fondului de penalit├ú┼úi al asocia┼úiei de proprietari ┼či se vor utiliza numai pentru plata penaliz├úrilor impuse asocia┼úiei de proprietari de c├útre ter┼úi ┼či pentru cheltuieli cu repara┼úiile asupra propriet├ú┼úii comune sau alte cheltuieli de natura administrativ├ú.

CAPITOLUL VII DIZOLVAREA ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

ARTICOLUL 17

Asociatia de proprietari se va dizolva in situatia in care numarul proprietarilor membrii ai asociaţiei scade sub 3.

ARTICOLUL 18

Asociatia de proprietari se va putea dizolva si in urmatoarele cazuri:

 1. a) cand scopul pentru care a fost legal infiintata nu se indeplineste;
 2. b) prin hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari, adoptata cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor asociati.

ARTICOLUL 19

Hotărârea privind dizolvarea asociatiei de proprietari va fi comunicata judecatoriei unde aceasta a fost inregistrata.

CAPITOLUL VIII DISPOZITII FINALE SI MODALITATEA DE REZOLVARE A LITIGIILOR

ARTICOLUL 20

(1) Asocia┼úiile de Proprietari, trebuie s─â fie organizate ┼či s─â func┼úioneze, ├«n conformitate cu prevederile Legii nr.230/2007 ÔÇô privind ├«nfiin┼úarea, organizarea ┼či func┼úionarea asocia┼úiilor de proprietari ┼či ale Hot─âr├órii Guvernului nr.1588/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale acestei legi, Legea Contabilit─â┼úii nr. 82/1991republicat─â cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, Ordinul Ministrului Economiei ┼či Finan┼úelor nr.1969/2007 privind aprobarea reglement─ârilor contabile pentru persoanele juridice f─âr─â scop patrimonial, Ordinul Ministrului Economiei ┼či Finan┼úelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.

(2) Arhivarea documentelor si a registrelor asociatiei de proprietari se face conform prevederilor legale.

(3) Asocia┼úia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor ┼či altor spa┼úii propriet├ú┼úi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum ┼či un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cota de contribu┼úie la cheltuielile asocia┼úiei de proprietari, dup├ú cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor ├«n interesul c├úrora au fost f├úcute.

(4) Privilegiul se ├«nscrie ├«n registrul de publicitate imobiliar├ú al judec├útoriei, la cererea pre┼čedintelui asocia┼úiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima lista lunar├ú de plata a cotelor de contribu┼úie din care rezulta suma datorat├ú cu titlu de restanta. Privilegiul se radiaza la cererea pre┼čedintelui asocia┼úiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitan┼úei ori a altui ├«nscris prin care asocia┼úia confirma plata sumei datorate.

(5) Operaţiunile de publicitate imobiliarã privitoare la privilegiul sunt scutite de taxa de timbru.

ARTICOLUL 21

(1) Solutionarea litigiilor dintre asociatia de proprietari si terte persoane fizice sau juridice romane este de competenta instantelor judecatoresti romane.

(2) Litigiile asocia┼úiei de proprietari cu persoane fizice sau juridice str─âine sunt de competenta organelor judec─âtore┼čti prev─âzute ├«n legisla┼úia rom├ón─â.

ARTICOLUL 22

(1) Asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

(2) Acţiunea asociaţiei de proprietari este scutitã de taxa de timbru.

(3) Sentinta data în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusã în aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisã de Codul de procedura civilã.

ARTICOLUL 23

(1) Asocia┼úia de proprietari este obligat├ú sa pun├ú la dispozi┼úie autorit├ú┼úilor publice locale registrele, actele asocia┼úiei ┼či toate informa┼úiile considerate utile de acestea.

(2) ├Än situa┼úia ├«n care se constata fraude sau lipsuri ├«n gestiune, vor fi sesizate organele de cercetare, iar comitetul executiv al asocia┼úiei de proprietari va fi indrumat sa foloseasc├ú c├úile legale pentru recuperarea prejudiciului ┼či pentru a ac┼úiona ├«n justi┼úie impotriva celui care se face vinovat.

ARTICOLUL 24

Prevederile prezentului statut se modific─â ┼či se completeaza, dup─â caz, cu dispozitiile legale in materie.

Prezentul statut a fost incheiat azi……………………….., in 2(doua) exemplare originale.