Acord De Asociere privind constituirea Asociatiei De Proprietari

Pentru BLOC ÔÇŽ Str. ÔÇŽ NrÔÇŽ

 1. Asocierea

1.1. Prin prezentul acord de asociere, av├ónd ├«n vedere prevederile legale ├«n vigoare, noi, proprietarii de bunuri imobiliare (locuin┼úe/apartamente si/sau spa┼úii cu alt─â destina┼úie dec├ót cea de locuin┼ú─â) din condominiul situat ├«n localitatea …, str. ÔÇŽ nrÔÇŽ, sectorul/judetul ÔÇŽ, am hot─âr├ót s─â ne asociem ├«n asocia┼úie de proprietari, care va fi ├«nregistrat─â la ÔÇŽ

1.2. Asocierea a fost determinată de existenţa proprietăţii comune, indivizibil legată de proprietăţile individuale pe care le deţinem în cadrul condominiului. Asociaţia de proprietari constituie forma de organizare si de reprezentare a intereselor tuturor proprietarilor, legate de întreţinerea, funcţionarea, dezvoltarea si exploatarea proprietăţii pe care o deţinem în comun.

 1. Proprietarii unităţilor imobiliare.

2.1 Asocia┼úii sunt proprietari ai unei (unor) unit─â┼úi de proprietate imobiliar─â, compus─â dintr-un spa┼úiu de locuit (apartament) sau spa┼úiu cu alt─â destina┼úie dec├ót cea de locuin┼ú─â, ca proprietate individual─â, ├«mpreun─â cu cota ÔÇô parte din proprietatea comun─â.

2.2. Lista proprietarilor, a datelor lor personale precum si cotele ÔÇô p─âr┼úi de proprietate indiviz─â din proprietatea comun─â, conform contracului de v├ónzareÔÇô cump─ârare/contractului de construire, se prezint─â ├«n procesul ÔÇô verbal ANEXA nr.1 la acest acord de asociere, care cuprinde si semn─âtura individual─â, valabil─â, pentru constituirea asocia┼úiei.

 1. Descrierea proprietăţii

3.1 Proprietatea, pentru care se constituie asocia┼úia de proprietari, se afl─â la adresa men┼úionat─â la punctul1 al acestui acord de asociere. Ea figureaz─â ├«n planul de urbanism al localit─â┼úii ÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽ

3.2. Condominiul are urm─âtoarele caracteristici:

 1. a) bloc de locuin┼úe cu/f─âr─â spa┼úii comerciale la parter (nivelul ÔÇŽ…) si cu/f─âr─â alte spa┼úii destinate unor activit─â┼úi lucrative …;
 2. b) regim de înăltime: subsol, demisol, parter, mezanin si număr de etaje. subsolurile sunt niveluri tehnice sau, după caz, destinate unor activităţi lucrative, depozite, boxe, adăposturi de apărare civilă si altele asemenea;
 3. c) structura ├«n func┼úie de destina┼úia propriet─â┼úii: – un num─âr de .ÔÇŽ apartamente, cu o suprafa┼ú─â util─â total─â de ÔÇŽ.. mp., destinate locuirii, din care: – cu 1 camera/garsoniere: … (nr.) …; – cu 2 camere: … (nr.) …; – cu 3 camere: … (nr.) …; – cu 4 camere: … (nr.) …; – un num─âr de … spa┼úii comerciale, birouri, sedii de societ─â┼úi comerciale si altele asemenea, situate la …, ├«nsum├ónd o suprafa┼ú─â util─â de …mp.; – un num─âr de ÔÇŽÔÇŽ spa┼úii comune aflate ├«n proprietatea comun─â (enumerare ┼či descrierea p─âr┼úilor aflate ├«n proprietatea comun─â ex. usc─âtorii/sp─âl─âtorii etc,)
 4. d) structura clădirii (de exemplu: diafragme din beton armat, integral prefabricate, cu pereţi interiori neportanţi, stâlpi si grinzi, precum si cadre; diafragme din beton armat sau înlocuitori, plansee din beton armat sau din lemn si altele asemenea, cu acoperis tip sarpantă/terasă);
 5. e) cl─âdirea a fost dat─â ├«n folosin┼ú─â ├«n anul … si este/nu este inclus─â ├«n Lista monumentelor istorice;
 6. f) clădirea este legată la reţelele de utilităţi (termoficare, apă rece, canalizare, telefonie, electricitate si altele asemenea) comunale sau, după caz, are centrală termică proprie ori alte surse proprii de utilităţi.

3.3. Cl├údire-bloc de locuin┼úe-condominiu – proprietatea imobiliar├ú format├ú din propriet├ú┼úi individuale, definite apartamente sau spa┼úii cu alta destina┼úie dec├ót aceea de locuin┼úe, ┼či proprietatea comuna indiviz├ú. Poate fi definit condominiu ┼či un tronson cu una sau mai multe sc├úri, din cadrul cl├údirii de locuit, ├«n condi┼úiile ├«n care se poate delimita proprietatea comuna.

3.4. Proprietatea, în cadrul asociaţiei de proprietari, este reprezentată prin proprietatea individuală si proprietatea comună.

3.5. Proprietate individual├ú – apartamentul sau spa┼úiul cu alta destina┼úie dec├ót aceea de locuinta, parte dintr-o cl├údire, destinat├ú locuirii sau altor activit├ú┼úi, care ├«mpreun├ú cu cota-parte indiviz├ú din proprietatea comuna constituie o unitate de proprietate imobiliar├ú. Cu excep┼úia unor situa┼úii pentru care exista alte prevederi exprese ├«n prezenta lege sau ├«n acordul de asociere, dreptul de proprietate asupra unei propriet├ú┼úi individuale dintr-un condominiu trebuie considerat ├«n acela┼či mod ca ┼či dreptul de proprietate asupra altor bunuri imobile.

3.6. Pãrţile comune

Sunt considerate pãrţi comune, în mãsura în care prin lege ori prin act juridic nu se prevede altfel:

 1. a) terenul pe care se afl├ú cl├údirea, compus at├ót din suprafa┼úa construit├ú, c├ót ┼či din cea neconstruit├ú necesar├ú, potrivit naturii sau destina┼úiei construc┼úiei, pentru a asigura exploatarea normal├ú a acesteia; pentru eventuala suprafa┼ú├ú excedentar├ú proprietarii sunt titularii unei copropriet├ú┼úi obi┼čnuite;
 2. b) funda┼úia, curtea interioar├ú, structura, structura de rezisten┼ú├ú, pere┼úii perimetrali ┼či desp├úr┼úitori dintre propriet├ú┼úi ┼či/sau spa┼úiile comune, acoperi┼čul, terasele, sc├úrile ┼či casa sc├úrilor, holurile, pivni┼úele ┼či subsolurile necompartimentate, rezervoarele de ap├ú, centralele termice proprii ┼či ascensoarele;
 3. c) instala┼úiile de ap├ú ┼či canalizare, electrice, de telecomunica┼úii, de ├«nc├úlzire ┼či de gaze de la bran┼čament/racord p├ón├ú la punctul de distribu┼úie c├útre p├úr┼úile aflate ├«n proprietate exclusiv├ú, canalele pluviale, paratr├úsnetele, antenele colective, precum ┼či alte asemenea p├úr┼úi;
 4. d) alte bunuri care, potrivit legii sau voin┼úei p├úr┼úilor, sunt ├«n folosin┼ú├ú comun├ú. Co┼čurile de fum ┼či de aerisire, precum ┼či spa┼úiile pentru sp├úl├útorii ┼či usc├útorii sunt considerate p├úr┼úi comune exclusiv pentru coproprietarii care utilizeaz├ú aceste utilit├ú┼úi ├«n conformitate cu proiectul cl├údirii.

3.8. Actele juridice privind cotele-pãrţi Cota-parte din dreptul de proprietate asupra pãrţilor comune are caracter accesoriu în raport cu dreptul de proprietate asupra spaţiului din clãdire care constituie bunul principal; înstrãinarea sau ipotecarea cotei-pãrţi nu se va putea face decât odatã cu dreptul asupra spaţiului care constituie bunul principal.

3.9.Stabilirea cotelor-p├úr┼úi Model ├Än lipsa unei stipula┼úii contrare existente ├«n titlurile de proprietate, cotele-p├úr┼úi se stabilesc prin raportarea suprafe┼úei utile a fiec├úrui spa┼úiu locativ la totalul suprafe┼úei utile a spa┼úiilor locative din cl├údire. Suprafa┼úa util├ú a apartamentului sau a spa┼úiului cu alt├ú destina┼úie dec├ót aceea de locuin┼ú├ú ┼či cota-parte indiviz├ú de proprietate sunt stabilite potrivit actului de proprietate, dup├ú caz, contractul de v├ónzare-cump├úrare, fi┼ča cadastral├ú, contractul de construire sau procesul-verbal de predare-primire ┼či contractul de schimb sau contractul de dona┼úie ┼či/sau cele determinate pe baz├ú de m├úsur├útori ┼či ├«nscrise ├«ntr-o documenta┼úie cadastral├ú recep┼úionat├ú de oficiul de cadastru ┼či publicitate imobiliar├ú competent. ├Än cazul ├«n care suma cotelor-p├úr┼úi indivize din actele de proprietate, care sunt frac┼úiuni abstracte pentru fiecare apartament sau spa┼úiu cu alt├ú destina┼úie dec├ót aceea de locuin┼ú├ú din cl├údirea/blocul care constituie condominiul, nu este egal├ú cu 100, comitetul executiv al asocia┼úiei de proprietari solicit├ú ├«ntocmirea unei noi documenta┼úii cadastrale, prin punerea la dispozi┼úie a c├úr┼úii tehnice a imobilului ┼či cu respectarea prevederilor ├«n vigoare cu privire la autorizarea, calitatea ┼či siguran┼úa construc┼úiilor.

3.10.Terenul aferent construc┼úiei (cl─âdirii) este ├«n suprafa┼ú─â total─â de ÔÇŽÔÇŽÔÇŽ..m.p. si este ├«n proprietatea comun─â a proprietarilor cl─âdirii. Regimul de folosire a propriet─â┼úii comune, ca si drepturile si obliga┼úiile proprietarilor ├«n leg─âtur─â cu ele, vor fi conforme cu prevederile legale si cu hot─âr├órile si m─âsurile adoptate de c─âtre adunarea general─â a proprietarilor ├«n condi┼úiile impuse de statutul si regulamentele interne ale asocia┼úiei.

3.11. Fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, împreună cu cota-parte indiviză a sa din proprietatea comună, reprezintă o parcelă individuală de proprietate imobiliară si formează o unitate care poate fi înstrainată sau transferată în orice mod numai ca un tot.

3.12. Fiecare dintre aceste proprietăţi imobiliare poate fi folosită, ipotecată sau înstrainată în deplină libertate de către proprietarul/proprietarii acesteia, ţînându-se seama de condiţia menţionată mai sus si de legile si reglementările în vigoare.

3.13. Baza tehnico-material─â a asocia┼úiei, la data semn─ârii prezentului acord de asociere, este format─â din : ÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽ. Asocia┼úii pot hot─âr├« dezvoltarea si dup─â caz, restr├óngerea bazei tehnico ÔÇô materiale, numai ├«n cadrul adun─ârii generale a proprietarilor conform statutului asocia┼úiei.

3.14. Pentru identificarea, prin localizare si suprafaţă, a fiecărui apartament, respectiv spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, sunt anexate la prezentul acord de asociere planse sau schiţe, inclusiv ale terenului aferent construcţiei.

 1. Modificarea proprietăţii

4.1. ÔÇô La constituirea asocia┼úiei de proprietari si la semnarea procesului ÔÇô verbal anexat prezentului acord de asociere, prorietarii din condominiu de┼úin cotele ÔÇôp─âr┼úi din proprietatea comun─â conform ANEXEI nr.1.

4.2 ÔÇô Recalcularea cotei ÔÇôp─âr┼úi de proprietate indiviz─â din proprietatea comun─â (%) se face raport├ónd suprafa┼úa util─â sau cu alt─â destina┼úie dec├ót cea de locuin┼ú─â, modificat─â, la suprafa┼ú─â total─â destinat─â locuirii sau altor activit─â┼úi, ├«n cadrul blocului [suprafa┼úa anterioar─â apartamentului sau spa┼úiului +/- suprafa┼úa nou creat─â] / suprafa┼úa total─â anterioar─â modific─ârii +/- suprafa┼úa nou creat─â ├«n ansamblul cl─âdirii(m.p.)]

 1. Înregistrarea proprietăţii

5.1. Propriet─â┼úile imobiliare sunt ├«n num─âr de …., ├«nscrise ├«n cartea funciar─â ori, dup─â caz, ├«n registrul de transcrip┼úiuni si ├«nscrip┼úiuni de la biroul de carte funciar─â de pe l├óng─â judec─âtoria ├«n a carei circumscrip┼úie este situat imobilul.

5.2. ├Än cadrul condominiului, un num─âr de … propriet─â┼úi imobiliare sunt proprietate a persoanelor juridice de drept public sau privat si sunt gestionate de … (autoritate sau institu┼úie public─â, agent economic, persoana juridic─â f─âr─â scop patrimonial si altele asemenea).

5.3. Pentru fiecare proprietate imobiliară care a fost trecută în proprietate privată si la fiecare transfer de proprietate ulterior se vor face consemnările necesare în cartea funciară, prin grija proprietarului/proprietarilor acesteia.

5.4. În momentul dobândirii unui apartament sau a unui spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, fiecare proprietar poate deveni membru al asociaţiei de proprietari.

 1. Restrictii privind folosinţa si construcţiile

6.1. Fiecare proprietar, indiferent dacă face parte sau nu din prezenta asociaţie de proprietari, are dreptul de a folosi proprietatea comună din clădire, în condiţiile stabilite de legislatia în vigoare dar niciun proprietar nu poate folosi această proprietate astfel încât să lezeze drepturile sau interesele oricărui alt proprietar al acesteia, inclusiv cele stabilite prin prezentul acord de asociere si prin statutul asociaţiei de proprietari.

6.2. Proprietatea comună, se află în grija tuturor proprietarilor, care trebuie să participe proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate la întreţinerea si repararea ei.

6.3. Chiriasii din proprietăţile imobiliare individuale, aferente condominiului, nu pot participa la managementul acestora sau la adoptarea de decizii ale asociaţiei de proprietari, ci trebuie să se supună regulilor adoptate de asociaţia de proprietari, în măsură în care acestea se aplică tuturor ocupanţilor clădirii.

6.4. Proprietarul unui apartament sau spa┼úiu cu alt─â destina┼úie dec├ót cea de locuin┼ú─â il poate folosi conform destina┼úiei. Proprietarul unui apartament sau spa┼úiu cu alt─â destina┼úie dec├ót cea de locuin┼ú─â are dreptul de a-l ├«nchiria, cu condi┼úia ca respectivul chirias s─â accepte folosirea acestuia ├«n condi┼úiile prev─âzute ├«n legisla┼úia specific─â, ├«n limitele prev─âzute ├«n prezentul acordul de asociere ┼či cu respectarea regulilor ori regulamentelor proprii ale asocia┼úiei de proprietari.

6.5. Proprietarul poate aduce îmbunãtãţiri sau modificãri proprietãţii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de cãtre autoritatea publica localã a modificãrilor constructive, fãrã a pune în pericol integritatea structuralã a clãdirii sau a altor proprietãţi individuale. Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinaţia proprietãţii comune fãrã a obţine mai întâi acceptul din partea asociaţiei de proprietari.

6.6. Zidurile dintre apartamentele sau spa┼úiile al├úturate, care nu fac parte din structura de rezistenta a cl├údirii ┼či din proprietatea comuna, pot fi reamplasate prin acordul dintre proprietarii apartamentelor sau spa┼úiilor respective, pe baza autoriza┼úiei de modificare a construc┼úiei, eliberata de autoritatea publica local├ú ┼či cu ├«n┼čtiin┼úarea asocia┼úiei. Zidurile dintre apartamente sau spa┼úii ┼či proprietatea comuna care nu fac parte din structura de rezistenta a cl├údirii pot fi reamplasate numai prin modificarea acordului de asociere, ├«n baza hot├úr├órii majorit├ú┼úii proprietarilor ┼či a autoriza┼úiei de modificare a construc┼úiei, eliberata de autoritatea publica local├ú.

6.7. Proprietarul este obligat sa menţinã proprietatea sa individualã, apartament sau spaţiu cu alta destinaţie decât aceea de locuinta, în stare buna, pe propria cheltuiala. Niciun proprietar nu poate incalca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individualã a celorlalţi proprietari din condominiu.

6.8.Cu un preaviz de 5 zile, proprietarul este obligat sa accepte accesul în apartamentul sau în spaţiul sau al unui delegat al asociaţiei, atunci când este necesar sa se inspecteze, sa se repare ori sa se înlocuiascã elemente din proprietatea comuna, Model la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spaţiu. Fac excepţie cazurile de urgenta, când accesul se poate face fãrã preaviz.

6.9. Proprietarii sunt obliga┼úi sa ia m├úsuri pentru consolidarea sau modernizarea cl├údirii, pentru reabilitarea termica ┼či eficienta energetica, potrivit prevederilor legale. Indiferent de natura interventiilor, se va avea ├«n vedere men┼úinerea aspectului armonios ┼či unitar al ├«ntregii cl├údiri.

6.10. În clãdirile afectate de seisme, proprietarii au obligaţia de a lua de urgenta mãsuri pentru consolidare, cu sprijinul autoritãţii publice locale sau centrale.

6.11. Dacã proprietarul unui apartament ori spaţiu sau oricare alta persoana care acţioneazã în numele sau provoacã daune oricãrei pãrţi din proprietatea comuna sau unui alt apartament ori spaţiu, respectivul proprietar sau respectiva persoana are obligaţia sa repare stricãciunile ori sa plãteascã cheltuielile pentru lucrãrile de reparaţii.

6.12. ├Än cazurile ├«n care ├«n cl├údirile de locuin┼úe unul dintre proprietari sau chiria┼či impiedica, cu buna-┼čtiin┼úa ┼či sub orice forma, folosirea normal├ú a cl├údirii de locuit, cre├ónd prejudicii celorlal┼úi proprietari ori chiria┼či, dup├ú caz, proprietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instan┼úei sa hot├úrasc├ú m├úsurile pentru folosirea normal├ú a cl├údirii, precum ┼či plata daunelor.

6.13. Proprietarii care isi înstrãineazã apartamentele sau spaţiile cu alta destinaţie decât aceea de locuinta sunt obligaţi ca la întocmirea formelor de înstrãinare sa facã dovada achitãrii la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari. În cazul existenţei unor datorii cãtre asociaţia de proprietari, înstrãinarea proprietãţii se poate face numai dacã se introduce în contract o clauza privitoare la preluarea datoriilor de cãtre cumpãrãtor.

6.14. Modific├úrile constructive ┼či utilizarea ├«n alte scopuri a unor p├úr┼úi sau elemente de construc┼úie ale cl├údirii, cum ar fi: ancorarea de reclame pe pere┼úi, suspendarea de st├ólpi, pere┼úi, sc├úri interioare ┼či altele asemenea, se vor putea face numai pe baza deciziei comitetului executiv, cu acordul proprietarilor direct afecta┼úi ┼či, dup├ú caz, pe baza unui proiect tehnic ├«ntocmit de institu┼úii de specialitate, verificat de un expert autorizat, precum ┼či cu autoriza┼úia pentru executarea de lucr├úri, eliberate ├«n condi┼úiile legii.

6.15. Schimbarea destina┼úiei locuin┼úelor, precum ┼či a spa┼úiilor cu alta destina┼úie dec├ót aceea de locuinta fata de destinat├ú ini┼úial├ú, conform proiectului ini┼úial al cl├údirii cu locuin┼úe, se poate face numai cu avizul comitetului executiv ┼či cu acceptul proprietarilor direct afecta┼úi cu care se invecineaza, pe plan orizontal ┼či vertical, spa┼úiul supus schimb├úrii.

6.16. Proprietatea comuna poate fi utilizata de c├útre ter┼úi, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, numai cu acordul majorit├ú┼úii proprietarilor membri ai asocia┼úiei ┼či al proprietarilor direct afecta┼úi de vecin├útate, ├«n baza unui contract de ├«nchiriere, de folosinta sau de concesiune.

6.17. Proprietarii care deţin animale în apartament sau în spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă nu pot lăsa în libertate ori fără supraveghere animalele care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri. Acesti proprietari răspund pentru deteriorarea proprietăţii comune de către animale si trebuie să ia măsuri pentru a nu afecta linistea si confortul proprietarilor/locuitorilor din imobil.

 1. Administrare, sancţiuni si reguli interne

7.1. Asociaţia de proprietari va răspunde de administrarea si de funcţionarea condominiului/condominiilor si de întreţinerea, repararea, renovarea si îmbunătăţirea proprietăţii comune, iar costurile aferente vor fi calculate conform cotei părţi proporţionale de proprietate sau, după caz, conform numărului de persoane prevăzute în anexa la prezentul acord de asociere.

7.2. Niciun proprietar de apartament sau de spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă nu va fi exceptat de obligaţia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunţării la folosirea unei părţi din proprietatea comună, a abandonării apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă ori în alte situaţii.

7.3. Administrarea condominiului se va face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale prezentului acord de asociere si ale statutului asociaţiei de proprietari, precum si cu regulile si regulamentele care se vor adopta prin hotărâre de către adunarea generală a asociaţiei de proprietari.

7.4. Fiecare proprietar, chirias sau ocupant al unui apartament ori spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă se va conforma regulilor prezentului acord de asociere, regulilor si regulamentelor asociaţiei de proprietari, precum si hotărârilor si rezoluţiilor adoptate legal de către asociaţia de proprietari. Nerespectarea acestor prevederi, hotărâri si rezoluţii va constitui temeiul acţiunii în justitie a asociaţiei de proprietari împotriva celor în cauză, pentru recuperarea daunelor.

7.5. Dacă o hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari sau prevederile prezentului acord de asociere conduc la lezarea intereselor unei minorităţi a proprietarilor, orice proprietar poate intenta acţiune în justiţie împotriva asociaţiei de proprietari, pentru invalidarea hotărârii sau a prevederii respective.

 1. Revocarea sau amendarea acordului de asociere

8.1. Prezentul acord de asociere poate fi revocat sau amendat cu acordul a cel pu┼úin 2/3 din proprietarii membrii ai asocia┼úiei de proprietari, ├«n cadrul adun─ârii generale a proprietarilor, conform prevederilor legisla┼úiei specifice ┼či a statutului asocia┼úiei.

8.2. Orice modificare sau completare se înregistreazã la judecãtoria care a emis încheierea judecãtoreascã de înfiinţare, fãrã alte formalitãţi.

 1. Dispoziţii finale

9.1. Asociaţia, ca persoană juridică română si subiect de drept privat, va dezvolta relaţiile sale cu terţii (persoane fizice si/sau juridice române si străine), în condiţiile economiei de piaţă si cu respectarea legislaţiei române.

9.2. Asocia┼úii sunt de acord, f─âr─â a avea o restric┼úie legal─â ├«n acest sens, ca asocia┼úia s─â ├«ntreprind─â activit─â┼úi cu scop lucrativ, potrivit unor programe si bugete de venituri si cheltuieli aprobate de c─âtre adunarea general─â ├«n condi┼úiile prev─âzute de lege ┼či de statutul propriu, folosind si elemente sau p─âr┼úi din proprietatea comun─â, av├ónd drept scop cresterea resurselor financiare si diminuarea eforturilor materiale ale proprietarilor asocia┼úi din condominiu.

9.3. Eventualele litigii dintre asociaţie si alte persoane fizice sau juridice, sunt de competenţa instanţelor judecătoresti sau de arbitraj, iar litigiile dintre asociaţi se vor rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă sau, în caz contrar, prin hotărâre judecătorească.

9.4. Anexa nr.1 este parte integrant─â din prezentul acord de asociere.

 1. Semnarea acordului de asociere

10.1 ÔÇô Acordul fiec─ârui proprietar se consemneaz─â, prin semn─âtur─â inividual─â a titularului/titularilor sau a reprezentantului legal al acestuia, ├«n procesul ÔÇô verbal din ANEXA nr.1

10.2. Înscrierea ulterioara în asociaţia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenţi la adunarea generalã de constituire se face la cererea scrisã a acestora, fãrã alte formalitãţi.